Alkohol och droger

Om du  har problem med droger och missbruk, eller är anhörig kan du kontakta elevhälsan i skolan. Vid akuta situationer kontaktar du Maria Ungdom.

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer kontaktar du Maria Ungdom. Runt om i Stockholms län har Maria ungdom lokala mottagningar, så kallade Mini-Marior. Ungdomar i Vaxholms stad kan vända sig till Mini-Maria i Täby.

Elevhälsan

På alla skolor finns något som heter elevhälsan. Där finns till exempel, psykolog, specialpedagog och skolsköterska. Kontakta din mentor eller klasslärare om du upplever problem i skolan och vill få stöd genom elevhälsan.

För föräldrar och andra närstående

Även föräldrar och andra närstående till unga med missbruk kan få stöd.

Vaxholms stad arbetar förebyggande enligt en tydlig drogpolicy. Den innefattar bland annat drogförebyggande föräldrastödsprogram, ansvarsfull alkoholservering och tillsynsarbete vid köp av tobak och alkohol. Läs mer om Vaxholms stads drogförebyggande arbete.

Kontaktinformation socialtjänsten

Om du har frågor om vilket stöd som finns kan du kontakta socialtjänstens enhet för barn och ungdom. Du når oss via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00