Psykisk ohälsa

Är du ung och mår psykiskt dåligt? Här hittar du information om vart du kan vända dig för att få stöd.

UMO, ungdomsmottagning på nätet

Du kan ställa frågor och få stöd via UMO, ungdomsmottagning på nätet Länk till annan webbplats.. På UMO kan du få kunskap om psykisk ohälsa, kroppen, sex, relationer, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

Elevhälsan

På alla skolor finns något som heter elevhälsan. Där finns till exempel, psykolog, specialpedagog och skolsköterska. Kontakta din mentor eller klasslärare om du upplever problem i skolan och vill få stöd genom elevhälsan.

Kontaktinformation socialtjänsten

Om du känner dig osäker på vilket stöd du kan få kan du vända dig till socialtjänsten på Vaxholms stad. Du når oss på telefon via Vaxholms stads växel. Be om att få bli kopplad till enheten för barn och ungdom.

Telefonnummer: 08-541 708 00