Svårigheter i skolan

Om du har svårigheter i skolan kan du få stöd genom elevhälsan.

Elevhälsan

På alla skolor finns något som heter elevhälsan. På elevhälsan finns till exempel, psykolog, specialpedagog och skolsköterska. Kontakta din mentor eller klasslärare om du upplever problem i skolan och vill få stöd genom elevhälsan.

På skolan hålls så kallade skolhälsomöten. På dessa möten diskuteras hur man ska jobba vidare med problemet. Det är skolans rektor som är ansvarig för elevhälsans arbete.