Våld och övergrepp

Om du utsatts eller utsätts för våld och övergrepp kan du prata med elevhälsan på din skola.

Elevhälsan

På alla skolor finns något som heter elevhälsan. Där finns till exempel, psykolog, specialpedagog och skolsköterska. Ett alternativ till att kontakta socialtjänsten är att prata med elevhälsan på din skola.

Om du misstänker att ett barn far illa

Är du orolig och misstänker att ett barn far illa eller att det förekommer våld i en familj ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten på Vaxholms stad. Om du känner dig osäker kan du kontakta oss för rådgivning innan du gör en anmälan. Du har alltid möjlighet att vara anonym. Läs mer på sidan Barn som far illa.

Kontaktinformation

Socialtjänsten, enheten för barn och ungdom, nås via Vaxholms stads växel.
Telefonummer: 08-541 708 00