Stödutbildningar

Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap. Vaxholms stad arbetar aktivt med att stötta föräldrar genom att erbjuda öppna föreläsningar och föräldrastödsutbildingar. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att stärka föräldrar i deras föräldraskap samt erbjuda föräldrastödsutbildingar och föreläsningar.

Öppna föreläsningar

Varje termin erbjuder Vaxholms stad en kostnadsfri öppen föreläsning för föärldrar kring föräldrastöd.

Föräldrastödsutbildningar

ABC - Alla barn i centrum

Familjecentrum erbjuder föräldrar i Vaxholms stad att utan kostnad gå på så kallade ABC-föräldraträffar Länk till annan webbplats.. ABC står för Alla barn i centrum. Träffarna vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.

Varje termin erbjuds minst en serie om fyra gruppträffar med diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Träffarna sker på kvällstid i ditt närområde. Under träffarna diskuteras bland annat hur du kan:

  • stärka ditt barns självkänsla
  • främja relationer i och utanför familjen
  • förebygga konflikter
  • hantera svåra situationer

Älskade förbannade tonåring

För föräldrar med barn i åldrarna 12-18 år finns föräldraträffarna Älskade förbannade tonåring. Träffarna är kostnadsfria och riktar sig till alla föräldrar, inte bara de som upplever att de har problem.

Träffarna utgår från boken "Älskade förbannade tonåring" av Birgitta Kimber och Virginia Molgaard och ger konkreta verktyg för föräldrar som vill lära sig att samspela bättre med sina ungdomar. Bland annat diskuteras:

  • Tonårstiden - en ny fas för utveckling och anknytning
  • Risk och skyddsfaktorer
  • Grupptryck och jag-budskap
  • Svårigheter och utmaningar
  • Svåra samtalsämnen och att vara uppmärksam på sig själv

De fyra träffarna pågår i 2,5 timmar inklusive paus där det serveras gott kvällsfika. Under träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och av modern forskning. Vi får med oss kunskap, insikter och idéer hem för att träna mellan träffarna. Därefter har vi en återträff som gruppen själv bestämmer datum för.

Effekt

Effekt är en föräldramötesmetod som syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande. Genom en restriktiv hållning kan en tidig alkoholdebut förhindras. Metoden är framtagen vid Örebro universitet.

Effekt vänder sig till föräldrar med barn i högstadiet. Programmet syftar till att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande och förevisar hur man som föräldrar kan agera för att förhindra tidig alkoholdebut och berusningsdrickande bland ungdomar. Programmet genomförs vid korta föräldraträffar (15-20 minuter) en gång per termin i anslutning till ordinarie föräldramöten i skolår 7-9.