Stödutbildningar

Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap. Vaxholms stad arbetar aktivt med att stötta föräldrar genom att erbjuda öppna föreläsningar och föräldrastödsutbildingar. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att stärka föräldrar i deras föräldraskap samt erbjuda föräldrastödsutbildingar och föreläsningar.

Öppna föreläsningar

Digitala föreläsningar våren 2022

Att vara NPF-förälder - om konsten att finna särskilda lösningar på särskilda låsningar

Tors 21/4 kl 19-21

Att ens barn har svårigheter inom NPF (ADHD/ADD/AST) innebär särskilda utmaningar i föräldraskapet. Maria Hällström på Söderstöd föreläser för dig som behöver lite mer energi och ny inspiration/ideér för att få vardagen där hemma att rulla på lite lättare.

Join Zoom Meeting Länk till annan webbplats.

Meeting ID: 850 7366 6972 Passcode: 716261

Jag mår nog inte så bra

Tis 10/5 kl 19-21

Pandemin har påverkat oss alla, och vi har haft 2 annorlunda år. Maria Hällström på söderstöd föreläser för dig som själv känner av att måendet inte varit i balans, eller har barn som inte är i samma balans som förr. Vad är det som händer med oss när vi måste förhålla oss till restriktioner och får minskat socialt utrymme? Strategier för självomsorg delas också.

Join Zoom Meeting Länk till annan webbplats.
Meeting ID: 823 8034 9956 Passcode: 291172

Föräldrastödsutbildningar

ABC - Alla barn i centrum

Familjecentrum erbjuder föräldrar i Vaxholms stad att utan kostnad gå på så kallade ABC-föräldraträffar Länk till annan webbplats.. ABC står för Alla barn i centrum. Träffarna vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år.

Varje termin erbjuds minst en serie om fyra gruppträffar med diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Träffarna sker på kvällstid i ditt närområde. Under träffarna diskuteras bland annat hur du kan:

  • stärka ditt barns självkänsla
  • främja relationer i och utanför familjen
  • förebygga konflikter
  • hantera svåra situationer

Älskade förbannade tonåring

För föräldrar med barn i åldrarna 12-18 år finns föräldraträffarna Älskade förbannade tonåring. Träffarna är kostnadsfria och riktar sig till alla föräldrar, inte bara de som upplever att de har problem.

Träffarna utgår från boken "Älskade förbannade tonåring" av Birgitta Kimber och Virginia Molgaard och ger konkreta verktyg för föräldrar som vill lära sig att samspela bättre med sina ungdomar. Bland annat diskuteras:

  • Tonårstiden - en ny fas för utveckling och anknytning
  • Risk och skyddsfaktorer
  • Grupptryck och jag-budskap
  • Svårigheter och utmaningar
  • Svåra samtalsämnen och att vara uppmärksam på sig själv

De fyra träffarna pågår i 2,5 timmar inklusive paus där det serveras gott kvällsfika. Under träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och av modern forskning. Vi får med oss kunskap, insikter och idéer hem för att träna mellan träffarna. Därefter har vi en återträff som gruppen själv bestämmer datum för.

Polisens föräldrarskolan om narkotika

Se polisens filmer om narkotika och vad du som förälder kan göra och vara uppmärksam på.