Vårdnad, boende, umgänge

Behöver du stöd efter separation eller skilsmässa i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Familjerätten kan ge råd och stöd i att komma överens.

Familjerätten kan hjälpa föräldrar som efter separation eller skilsmässa har svårt att enas i frågor som rör barnen genom rådgivning och samarbetssamtal. Är ni som föräldrar eniga kan ni få hjälp med att skriva avtal som rör boende, vårdnad och umgänge.

Kontaktinformation

Familjerättssekreteraren, socialförvaltningen
Telefonnummer: 08-541 708 00.

På uppdrag av tingsrätten görs utredningar om vårdnad, boende och/eller umgänge.