Mötesplats Lyan

För dig med psykisk funktionsnedsättning.

Varje onsdag mellan 12-15 är du välkommen att umgås med andra likasinnade för att fika, läsa dagstidningen, spela sällskapsspel eller bara umgås. Samvaro på LYAN kan bidrag till gemenskap och meningsfullhet.

Du kan också få enklare hjälp och stöd med att kontakta myndigheter eller skapa bra rutiner i vardagen.

Vi som finns på plats är boendestödjarna Staffan och Sarina.

Vi bjuder på fika.

Plats: Hamngatan 17

Välkommen