Personligt ombud

Personligt ombud är för dig som är över 18 år och har psykiska funktionsnedsättningar. Personligt ombud som stödjer dig i dina myndighets- och vårdkontakter.

Personligt ombud arbetar tillsammans med dig för att du ska få vård, stöd och service från samhället utifrån dina behov, önskemål och vad du har laglig rätt till. Målsättningen är att du utifrån dina förutsättningar ska få större möjlighet att påverka ditt liv och få en väl fungerande tillvaro.

Hjälpen är kostnadsfri och under tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter:

Sofie Stone, personligt ombud
Telefonnummer: 08 541 708 96
E-post: sofie.stone@vaxholm.se