Boende med särskild service

Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd och omvårdnad kan ansöka om en bostad med särskild service.

Det finns olika former av bostad med särskild service. Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad eller servicebostad. När vi tagit emot din ansökan får du träffa en handläggare som utreder ditt behov av hjälp och om du kan bli beviljad ett boende med särskild service.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett alternativ för personer som har behov av personal dygnet runt. Servicen i gruppbostaden ska täcka den boendes hela stödbehov. Förutom omvårdnad ingår fritid, kultur och rekreation.

Personer som ingår i LSS personkrets med omfattande omsorgsbehov kan beviljas ett boende med särskild service.

Servicebostad

Servicebostäder är fullvärdiga bostäder samlade geografiskt och är en mellanform mellan gruppbostad och boende i egen lägenhet. De boende får stöd genom fast anställd personal och har tillgång till ett gemensamhetsutrymme.

Tillfälligt boende, korttidsboende

Tillfälligt boende, eller korttidsboende, är ett boende som under en kortare tid ger personlig omvårdnad. Syftet kan vara att ge anhöriga avlastning, tid att utreda om återgång till hemmet eller ge möjlighet till återhämtning.

Växelboende

Växelvård är ett stöd som ger dig möjlighet att bo kvar hemma. Du vistas regelbundet på ett annat boende under kortare perioder.

Ansök om boende med särskild service

Du kan ansöka omboende med särskild service via socialtjänstens e-tjänst, som du når via länken nedan. I denna e-tjänst kan du ansöka om samtliga stödinsatser inom funktionsnedsättning och äldreomsorg i Vaxholms stad. Instruktionsmanualen nedan guidar dig genom ansökningsprocessen och beskriver i vilket steg du anger att du vill ansöka om boende med särskild service.

Är du vårdnadshavare och önskar ta del av tjänsten behöver du kontakta handläggare för registrering. Du kan i dagsläget inte kommunicera med din handläggare via e-tjänsten.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande boende med särskild service är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare på Vaxholms stad.

Telefonnummer (gruppnummer): 08-541 709 22
E-post: sociala@vaxholm.se