Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Du som har en funktionsnedsättning och inte arbetar eller studerar kan ansöka om daglig verksamhet. Arbetsuppgifterna kan anpassas efter dina intressen, behov och förutsättningar.

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Den dagliga verksamheten bör kunna innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen.

Ansök om daglig verksamhet

Du kan ansöka om daglig verksamhet via socialtjänstens e-tjänst, som du når via länken nedan. I denna e-tjänst kan du ansöka om samtliga stödinsatser inom funktionsnedsättning och äldreomsorg i Vaxholms stad. Instruktionsmanualen nedan guidar dig genom ansökningsprocessen och beskriver i vilket steg du anger att du vill ansöka om daglig verksamhet.

Är du vårdnadshavare och önskar ta del av tjänsten behöver du kontakta handläggare för registrering. Du kan i dagsläget inte kommunicera med din handläggare via e-tjänsten.

Om e-tjänsten

Inledningsvis finns ett mindre antal funktioner, men dessa kommer att byggas ut och kompletteras i efterhand.

Är du vårdnadshavare och önskar ta del av tjänsten behöver du kontakta handläggare för registrering.

Du kan i dagsläget inte kommunicera med din handläggare via tjänsten.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande daglig verksamhet är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare på Vaxholms stad.

Telefonnummer (gruppnummer): 08-541 709 22
E-post: sociala@vaxholm.se