Korttidstillsyn för ungdomar

Korttidstillsyn är till för ungdomar som är över 12 år, har en funktionsnedsättning och behöver extra stöd utanför skoltid.

Syftet med korttidstillsyn är att ungdomar med en funktionsnedsättning ska få en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen, under skollov och studiedagar. Tillsynen fungerar som andra fritidsverksamheter men anpassas efter varje individs behov och förutsättningar.

Personer som tillhör personkretsen enligt LSS kan beviljas korttidstillsyn.

Ansök om korttidstillsyn

Du kan ansöka om korttidstillsyn via socialtjänstens e-tjänst som du når via länken nedan. I denna e-tjänst kan du ansöka om samtliga stödinsatser inom funktionsnedsättning och äldreomsorg i Vaxholms stad. Instruktionsmanualen nedan guidar dig genom ansökningsprocessen och beskriver i vilket steg du anger att du vill ansöka om korttidstillsyn.

Är du vårdnadshavare och önskar ta del av tjänsten behöver du kontakta handläggare för registrering. Du kan i dagsläget inte kommunicera med din handläggare via e-tjänsten.

    Kontaktinformation

    Om du har frågor rörande korttidstillsyn är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare på Vaxholms stad.

    Telefonnummer (gruppnummer): 08-541 709 22
    E-post: sociala@vaxholm.se