Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att du som har en funktionsnedsättning tillfälligt får bo i ett annat hem. Syftet är att du ska få byta miljö och att dina anhöriga ska få avlastning.

Korttidsvistelse kan innebära att du bor i ett korttidshem eller hemma hos en korttidsfamilj. Det kan också innebära att du åker på läger eller kollo. Syftet är att du ska få ett välgörande miljöombyte som ger rekreation och återhämtning. Syftet är också att dina anhöriga ska få avlastning under en kortare period.

Personer som tillhör personkretsen enligt LSS kan beviljas korttidsvistelse.

Ansök om korttidsvistelse

Du kan ansöka om korttidsvistelse via socialtjänstens e-tjänst som du når via länken nedan. I denna e-tjänst kan du ansöka om samtliga stödinsatser inom funktionsnedsättning och äldreomsorg i Vaxholms stad. Instruktionsmanualen nedan guidar dig genom ansökningsprocessen och beskriver i vilket steg du anger att du vill ansöka om korttidsvistelse.

Är du vårdnadshavare och önskar ta del av tjänsten behöver du kontakta handläggare för registrering. Du kan i dagsläget inte kommunicera med din handläggare via e-tjänsten.

    Kontaktinformation

    Om du har frågor rörande korttidsvistelse är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare på Vaxholms stad.

    Telefonnummer (gruppnummer): 08-541 709 22
    E-post: sociala@vaxholm.se