Ledsagarservice

Om du har en omfattande funktionsnedsättning kan du få hjälp av en ledsagare med att komma ut på fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet.

Ledsagarservice kan beviljas personer som omfattas av LSS för att till exempel besöka vänner, promenera eller delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.

Ledsagarservice kan beviljas för kortare uppdrag i närområdet. Insatsen har karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

Ansök om ledsagarservice

Du kan ansöka om ledsagarservice via socialtjänstens e-tjänst som du når via länken nedan. I denna e-tjänst kan du ansöka om samtliga stödinsatser inom funktionsnedsättning och äldreomsorg i Vaxholms stad. Instruktionsmanualen nedan guidar dig genom ansökningsprocessen och beskriver i vilket steg du anger att du vill ansöka om ledsagarservice.

Är du vårdnadshavare och önskar ta del av tjänsten behöver du kontakta handläggare för registrering. Du kan i dagsläget inte kommunicera med din handläggare via e-tjänsten.

    Kontaktinformation

    Om du har frågor rörande ledsagarservice är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare på Vaxholms stad.

    Telefonnummer (gruppnummer): 08-541 709 22
    E-post: sociala@vaxholm.se