Personlig assistans

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans.

Personlig assistans är en insats som ges av ett begränsat antal assistenter till dig som på grund av omfattande och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp med grundläggande behov. Det kan handla om hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera och andra behov som du inte kan utföra själv.

För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan du fyllt 65 år.

Assistans mindre än 20 timmar i veckan

Om du har behov av assistans mindre än 20 timmar i veckan lämnar du in en ansökan till Vaxholms stad. Du kan göra din ansökan via socialtjänstens e-tjänst som du når via länken nedan. I denna e-tjänst kan du ansöka om samtliga stödinsatser inom funktionsnedsättning och äldreomsorg i Vaxholms stad. Instruktionsmanualen nedan guidar dig genom ansökningsprocessen och beskriver i vilket steg du anger att du vill ansöka om ledsagarservice.

Är du vårdnadshavare och önskar ta del av tjänsten behöver du kontakta handläggare för registrering. Du kan i dagsläget inte kommunicera med din handläggare via e-tjänsten.

Assistans mer än 20 timmar i veckan

Om ditt behov av assistans överstiger 20 timmar per vecka ansöker du om personlig assistans på Försäkringskassan Länk till annan webbplats..

Val av assistans

Du som är assistansberättigad kan välja att anlita ett assistansbolag, själv vara arbetsgivare för assistenterna eller anlita kommunen som assistanssamordnare. Läs mer på Assistanskoll Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande personlig assistans är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare på Vaxholms stad.

Telefonnummer (gruppnummer): 08-541 709 22
E-post: sociala@vaxholm.se