Vilket stöd kan man få?

Här finns information om vilken typ av stöd du kan få om du har en funktionsnedsättning.

Du som behöver hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån två olika lagar:

  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Socialtjänstlagen (SoL)

​Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan beviljas.

Att överklaga

Om din ansökan inte beviljas har du möjlighet att överklaga. I ditt beslut får du information om hur du gör för att överklaga.

Vill du få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till IVO, inspektionen för vård och omsorg Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation

Biståndshandläggare, gruppnummer
Telefonnummer: 08-541 709 22