Vilket stöd kan man få?

Här finns information om vilken typ av stöd du kan få om du har en funktionsnedsättning.

Du som behöver hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och hjälp utifrån två olika lagar:

  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • Socialtjänstlagen (SoL)

​Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd som kan beviljas.

Att överklaga

Om din ansökan inte beviljas har du möjlighet att överklaga. I ditt beslut får du information om hur du gör för att överklaga.

Har du behov av stöd för att kontakta oss

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp av Post- och telestyrelsens (PTS) kostnadsfria samtalsförmedlande tjänster Texttelefoni.se, Teletal eller Bildtelefoni.net. Läs mer här om hur du kan kontkta oss med hjälp av PTSs samtalsförmedlande tjänster. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation

Handläggare för LSS nås säkrast måndag, onsdag och fredag mellan kl. 09-10:00 på telefonnummer 08-541 709 79 eller 08-541 708 43.