Familjehem

Vaxholms stad är i behov av familjer som kan öppna upp sina hem för ensammande barn och ungdomar. Här hittar du information om vad det innebär att vara familjehem.

Familjehem

Att vara familjehem innebär att man tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem som ytterligare en familjemedlem under längre eller kortare tid. Anledningen till att ett barn är i behov av omplacering kan exempelvis vara att hon eller han anlänt till Sverige utan sina föräldrar eller andra vårdnadshavare.

I uppdraget ingår bland annat att ha kontakt med barnets anhöriga, förskola/skola och sjukvård. Ersättning för samtliga uppdrag betalas som arvode och omkostnadsersättning. Kontinuerlig handledning ingår.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om att vara familjehem ska du vända dig till socialtjänstens enhet för barn och ungdom. Du når oss via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00

Du kan också kontakta oss via e-post: sociala@vaxholm.se