Flyktingmottagande i Vaxholm

Vaxholms stad arbetar på olika sätt för att flyktingmottagandet ska fungera så bra som möjligt. Vi samarbetar med frivilligorganisationer, myndigheter och näringsliv för att på bästa sätt möjliggöra integration och en meningsfull vardag för nyanlända.

Nyanlända som anvisas till kommunen har fått uppehållstillstånd och kan vara en familj eller enskilda vuxna. Staten matchar personer som fått uppehållstillstånd med kommunens årsplan om mottagande.