Artikeln publicerades 19 augusti 2020

Frågor och svar om nyanlända

Här finner du vanligt förekommande frågor kring nyanlända till Vaxholm.

Fråga: Vad har man förberett för sysslesättning för de som kommer?

Svar:
Planen är att alla vuxna ska utredas och kartläggas för det s k 2-åriga Etableringsprogrammet som Arbetsförmedlingen ansvarar för. Detta sker redan första veckan efter mottagandet. Som en del i programmet ordnar kommunen med studier i svenska på svenska för invandrare och en samhällsorienteringskurs, indelat i fyra olika block:

  • Ny i Sverige
  • Arbete och utbildning
  • Demokrati
  • Barn och familj.

De flesta läser samhällskursen i Stockholm och ibland anordnas kursen i Täby.
Flera personer kommer att praktisera eller vara sysselsatta i andra aktiviteter som arbetsförmedlingen har ansvar för.
Barn som kommer med sin familj ska så fort som möjligt erbjudas en skolplats.