Tillfälliga boenden för nyanlända

Sveriges kommuner har ett årligt mottagande av nyanlända personer med uppehållstillstånd enligt bosättningslagen.

För att klara mottagandet arbetar Vaxholms stad på flera sätt för att få fram permanenta boendelösningar. På lång sikt tillskapas nya lägenheter, då det planeras nybyggnation av hyresrätter både på Vaxön och Rindö, vilka delvis kan tänkas nyttjas för nyanlända. Vaxholms stad söker också aktivt efter befintliga bostäder och lokaler som kan omvandlas till boende samt erbjuder Vaxholmsbor möjlighet att hyra ut sin bostad i andra hand till Vaxholms stad, som i sin tur hyr ut bostaden till nyanlända Vaxholmsbor.

Temporära lösningar

Bristen på boenden gör att även temporära lösningar behöver tas fram, så kallade bostadsmoduler/paviljonger, som under en period kan fungera som ett första boende. En ambition i placering av paviljongerna är att det ska vara en god spridning över kommunen samt att de boende ska integreras med övriga Vaxholmsbor. I de områden där bygglov söks för eventuella framtida paviljongsboende kommer grannar att få information via brev och bjudas in till informationsmöte.

Det går inte att på förhand säga när i tiden kommunen blir anvisade att motta nyanlända eller om det gäller familjer eller enhushåll.