Anhörigstöd

Är du anhörig till en person med beroendeproblematik? Kontakta socialtjänsten för råd och stöd.

Om du känner oro för en anhörig som missbrukar alkohol eller droger, eller uppvisar någon annan form av beroendeproblematik, finns det hjälp att få. Socialtjänstens vuxenenhet kan bistå med råd och stöd.

Andra stödtjänster för anhöriga

Jourhavande medmänniska

Jourhavande präst

Stödtjänster för unga anhöriga

Du som är ung kan även ringa:

Barnens hjälptelefon BRIS

Jourhavande kompis


Kontaktinformation

Du når socialtjänstens vuxenenhet via Vaxholms stads växel.

Telefonnummer: 08-541 708 00