Drogförebyggande arbete

Att begränsa skadorna av alkohol och andra droger är en viktig faktor för att öka folkhälsan och välfärden i vår kommun.

Ett välfungerande drogförebyggande arbete innefattar en rad olika verktyg där medvetna föräldrar, samlade gemensamma krafter och ett lyckat brottsförebyggande arbete är några betydelsefulla områden.

Det mest effektiva sättet att minska och förebygga drogrelaterade skador är att minska tillgången. Viktigt arbete i Vaxholms stad är därmed att arbeta mot langning, med ansvarsfull alkoholservering, tillsynsarbete vid köp av tobak och alkohol, erbjuda drogförebyggande föräldrastödsprogram samt inrätta en välfungerande och tydlig drogpolicy i kommunen.

Så arbetar vi drogförebyggande

  • samverkan och samordning mellan aktörer som arbetar drogförebyggande mot barn och unga
  • vi sprider och implementerar vetenskapliga drogförebyggande arbetssätt och metoder
  • vi ökar medvetenheten och delaktigheten bland kommuninvånarna kring det drogförebyggande arbetet som bedrivs i Vaxholms stad

Så vet vi att vi lyckas

  • ökad andel ungdomar som väljer att avstå från tobak, alkohol och andra droger.