Be smart don't start

Be smart don’t start är namnet på Vaxholms stads antitobakskampanj som syftar till att fler barn och unga skall välja bort tobak.

Logga för kampanjen

Under en temadag kring tobak på Norrbergsskolan arbetade skolungdomar fram det vinnande bidraget till kampanjen.

Be smart don’t start syftar till att få unga att välja bort och inte börja med tobak.

Det kommer att ske insatser på många olika områden.

Framför allt genom opinionsbildning, samverkan samt ökad tillsyn av tobaksförsäljning och av rökfria miljöer. I Vaxholm är rökning vanligast bland unga.

Debuten sker redan vid 12 år. Över fyra av tio ungdomar röker i år 2 på gymnasiet, vilket är vanligare än bland de vuxna medborgarna.

Förebyggande arbete krävs tidigt men vi bör även uppmärksamma att tobaksanvändandet nästan fördubblas från årskurs 9 till år 2 på gymnasiet.

Rökning är den vanligaste orsaken till sjukdom. Nästan alla rökare har börjat röka innan de fyllt 18 år. Rökare förlorar tio år av sitt liv och löper en förhöjd risk att drabbas av ett 40-tal allvarliga sjukdomar.

När det gäller unga finns dessutom ett starkt samband mellan tobaksrökning och cannabisrökning. Av samtliga ungdomar i Vaxholm som har provat narkotika röker 34 procent tobak dagligen eller ibland. Bland de som aldrig provat narkotika är motsvarande siffra 4 procent.

Kontaktinformation

Har ni tips eller idéer? Vill ni, ert företag, er förening eller annan verksamhet bidra inom kampanjen på något sätt? Hör gärna av er till oss.

Madeleine Larsson, strateg för social hållbarhet
E-post: madeleine.larsson@vaxholm.se

Ni kan följa arbetet under hashtaggen #besmartdontstartvaxholm på Instagram.