TÄNK OM

Syftet med TÄNK OM är att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol.

Folkhälsomyndigheten är initiativtagare till informationsinsatsen TÄNK OM vilken genomförs i samarbete med Systembolaget, Länsstyrelsen och Polisen. Men många fler är engagerade i TÄNK OM, över hela landet sker ett aktivt arbete av kommuner och frivilligorganisationer. Alla arbetar vi gemensamt för att underåriga inte dricka alkohol.

Forskning visar att föräldrar genom sin roll som gränssättare och vuxna förebilder har stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och framtida konsumtions-mönster.

Det övergripande målet för TÄNK OM är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att:

  • förstå riskerna med en tidig alkoholdebut
  • inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar kring alkohol
  • aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år
  • känna till att tonåringar främst får alkohol från kompisar och kompisars syskon.

Arbetet fokuseras kring årets stora risktillfällen då många unga dricker alkohol för första gången och då många unga dricker sig berusade:

  • valborg
  • skolavslutning
  • festivaler
  • skolstart
  • halloween/höstlov
  • nyår