Överklaga beslut

Om du inte beviljas den stödinsats som du ansökt om har du möjlighet att överklaga.

I samband med ett eventuellt avslag får du information om hur du gör för att överklaga.

Rättigheter

Om du vill få information om dina rättigheter eller klaga på socialtjänsten kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats..