Färdtjänst

Du som har svårt att åka kollektivt på grund av rörelse- eller funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst.

För att beviljas färdtjänst ska du ha en bestående funktionsnedsättning som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken. Du måste vara folkbokförd i Stockholms län och ha en funktionsnedsättning som beräknas vara bestående i minst tre månader.

Ansök om färdtjänst

  1. Ta kontakt med läkare för att få ett läkarintyg. Vid ögonsjukdom eller psykiatrisk sjukdom behövs intyg från specialist.
  2. Skicka läkarintyget till Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm.
  3. Inom två månader från det att läkarintyget inkommit till kommunen sänder färdtjänsthandläggaren/utredaren dig en kallelse och en ansökningsblankett. I brevet föreslår utredaren en telefontid.
  4. Du fyller i ansökan och skickar in både den och ett fotografi till Vaxholms stad som gör en utredning som beskriver din funktionsnedsättning.
  5. Alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi) skickar Vaxholms stad sedan vidare till landstingets tillståndsprövning, vilka fattar beslut om färdtjänsttillstånd.

Om du istället behöver ändra ditt befintliga färdtjänsttillstånd, ta kontakt med kommunens färdtjänsthandläggare för mer information om hur du går till väga. Detta gäller om du till exempel har behov av att resa med specialfordon, sitta i framsätet i bilen eller behöver ledsagare för att kunna genomföra en resa.

Vem kan inte beviljas färdtjänst?

Du kan inte få färdtjänst om skälet är att:

  • det inte finns kollektivtrafik där du bor eller att det är dålig turtäthet
  • du har svårt att ta dig till ett visst resmål
  • du inte kan göra inköp/bära.

Du kan inte heller få färdtjänst som ersättning för tidigare bilkörning.

Färdtjänst utanför Stockholm

Om du vill resa med färdtjänst utanför Stockholms län kan du beställa biljetter som gäller för lokala resor i den kommun du önskar besöka. Det gör du genom att kontakta Färdtjänstens kundservice. Tänk på att det kan ta upp till 14 dagar innan du får hem biljetterna.

Kundservice, telefonnummer: 08-720 80 80

Kontaktinformation

Färdtjänsthandläggare, Vaxholms stad
Telefonnummer: 08-541 708 00