Parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning

Om du är äldre eller har en rörelsenedsättning kan du få ett parkeringstillstånd som möjliggör parkering nära din bostad, din arbetsplats eller färdmål. Om du inte kör bil själv kan du få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

Ett parkeringstillstånd för personer med rörelsenedsättning kan beviljas för:

  • förare som själva kör ett fordon
  • passagerare som har ett betydande tillsynsbehov utanför fordonet

För att få parkeringstillstånd ska din rörelsenedsättning innebära att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Är du passagerare måste du även vara i ständigt behov av förarens hjälp utanför fordonet.

Ansök om parkeringstillstånd

Du som har rörelsenedsättning och är folkbokförd i Vaxholms stad kan ansöka om parkeringstillstånd. För att ansökan ska kunna behandlas ska den vara komplett ifylld och läkarintyg ska bifogas. När du ansöker om parkeringstillståndet samtycker du till att kontakt kan tas med intygsskrivande läkare och förtroendeläkare.

Parkeringstillstånd för person med rörelsenedsättning, ansökningsblankett (pdf)PDF

Ansökningsblanketten skickas till:
Vaxholms stad
Tekniska enheten
185 83 Vaxholm

Var gäller tillståndet?

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger:

    • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
    • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar
    • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats ska iakttas
    • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.