Riksfärdtjänst

Om du ska resa utanför Stockholms län kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning inte kan göra längre privata resor med den allmänna kollektivtrafiken. Med riksfärdtjänst kan du bli beviljad resor inom ett län eller kommun som ligger utanför Stockholms län.

Ansök om riksfärdtjänst

  1. Fyll i ansökningsblanketten och skicka till: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm. Komplettera gärna med ett läkarintyg där det framgår att du har stora och varaktiga funktionsnedsättningar.
  2. En handläggare kontaktar dig och bokar tid för ett möte.
  3. Om du beviljas riksfärdtjänst får du ett skriftligt beslut skickat hem till dig.

Du behöver ansöka senast tre veckor innan avresa. Vid större helger (jul och påsk) bör du lämna in din ansökan sex veckor innan planerad avresa.

Ansök om resa med riksfärdtjänst (pdf) Pdf, 268.2 kB.

Blanketetten skickas till:
Vaxholms stad
Socialförvaltningen
185 83 Vaxholm

Riksfärdtjänstansökan ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor före planerad avresa.

Du som har en varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett särskilt kostsamt sätt eller om resan inte kan genomföras utan ledsagning, kan ansöka om riksfärdtjänst utanför Stockholms län inom Sverige.

Din ​funktionsnedsättnings svårighetsgrad avgör vilket färdmedel du får använda och om ledsagare behövs.

Utgångspunkten är alltid allmänna kommunikationer exempelvis buss, tåg, flyg eller taxi/specialfordon ska användas.

Du som resenär betalar egenavgift motsvarande normal kostnad med allmänna kommunikationer. Med normal resekostnad avses tåg i 2:a klass. Eventuell ledsagare medföljer utan särskild kostnad.

Kontaktinformation

Färdtjänsthandläggare
Telefonnummer: 08-541 708 00