Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och din läkare, sjukgymnast, tandläkare, kurator eller annan vårdgivare.

Om du har rätt till färdtjänst har du automatiskt rätt till sjukresa. Skillnaden mellan sjukresa och färdtjänstresa är att färdtjänstresor främst är avsedda för privata resor och du får ett begränsat antal resor per år. Sjukresor gäller endast resor mellan hemmet och vårdgivaren och du beviljas så många resor du behöver. Det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till sjukresa.

Du kan bli berättigad en sjukresa med:

  • Egen bil
  • Taxi
  • Specialfordon (rullstolstaxi).

Om din vårdgivare anser att du är berättigad till sjukresa med taxi eller specialfordon får du ett blått sjukresekort som fylls på varje gång du gör en sjukresa. Du ska alltid visa kortet för chauffören.

Vem kan inte beviljas sjukresa?

Du kan inte få sjukresa om skälet är att:

  • Du har långt till och från mottagningen
  • Tidpunkten för besöket gör att det är besvärligt att färdas med kollektivtrafik
  • Om du ska besöka företagshälsovård, hälsokontroller, egenvård eller friskvård.

Vad kostar det?

Sjukresa med vanlig taxi kostar max 140 kronor per enkel resa. Sjukresa med specialfordon kostar alltid 140 kronor. Du ska inte betala chauffören när du åker med sjukresekortet. Kundservice skickar hem räkning till dig tre till fyra veckor efter resetillfället.