Våld

Om du utsätts för våld kan du få råd och stöd av socialtjänsten i Vaxholms stad. Socialtjänsten kan också ge stöd i frågor som rör våldsbejakande extremism.

Socialtjänsten hjälper dig som är utsatt för våld. Här kan även du som utsätter någon för våld få hjälp att hantera problem med aggression.

På dessa sidor får du information om våld och hot i nära relationer, hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism.