Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild mot en annan enskild person.

Hedersrelaterat våld handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Det grövsta våldet är i regel är välplanerat. Både kvinnor och män kan utsättas.

Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder.

Gärningspersonerna kan ofta vara familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Du som är mellan 13 och 26 år och som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan kontakta Origo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld.