Våld i nära relationer

Socialtjänsten i Vaxholms stad hjälper dig som är utsatt för våld eller är orolig för någon annan i din närhet. Om du själv använder våld kan du få hjälp att förändra ditt beteende.

Om du lever i en relation där det förekommer våld eller hot om våld kan du få hjälp av socialtjänsten i Vaxholms stad. Vi har tystnadsplikt och det går att vara anonym när du kontaktar oss för råd och vägledning.

Du kan också vända dig till Alternativ till våld (ATV)

Om du har behov av stöd och behandling för vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatt för våld i en nära relation kan du även vända dig till ATV. Det är ett behandlings- och kompetenscenter som arbetar med våld i nära relationer. ATV vänder sig både till vuxna, ungdomar och barn.

ATV omfattas av såväl tystnadsplikt som anmälningsskyldighet, och lovar att bemöta dig med respekt. De är HBTQ-certifierade och alla deras tjänster är kostnadsfria.

Kontaktinformation

Socialtjänstens vuxenenhet
Telefonnummer: 08-541 708 78
Telefonntid måndag-fredag klockan 08.30-11.45 och 12.30-16.00.
Dag före röd dag klockan 08.30-13.00.

Alternativ till våld (ATV)
Adress: Stockholmsvägen 116 A
Telefon: 08-768 11 12
Alternativ för våld (ATV) Länk till annan webbplats.

Socialjouren Nordost (när socialtjänsten har stängt)

Telefonnummer: 08-410 200 40
Telefonnummer natt: 08- 454 23 37 (via SOS- alarm)
Fax: 08-758 17 22