Linfärjan Vaxholmen

Vaxholmen är miljöfärjan som snabbt, lätt och säkert tar besökare till och från Kastellet i Vaxholm.

Vaxholm tar årligen emot nästan en miljon besökare och Kastellet är ett av de mest efterfrågade utflyktsmålen i staden. Kastelletleden förbättrar tillgängligheten och turister och vaxholmsbor erbjuds tätare och mer flexibel trafik med miljöfokus.

Tidtabeller och biljettpriser

Biljetter för överfart till Kastellet för vuxna och pensionärer köps i automat vid färjeläget.

Om du vill köpa säsongskort, månadskort, gruppresebiljett eller skolklassbiljett gör du det via en e-tjänst  https://eservice.vaxholm.se/eservice/.  

Om du har frågor om biljetter eller tidtabeller är du välkommen att kontakta turistbyrån på mejl turistbyran@vaxholm.se eller telefon 08-541 314 80.

Tidtabell för 2021 ser du om du klickar på länken Pdf, 96.2 kB..
Du kan resa med linfärjan under perioden 12 maj - 12 september.

Priser

Samtliga priser avser resa tur och retur:

 • barn till och med 12 år: 0 kr
 • ungdom och vuxen: 50 kr
 • pensionär: 30 kr
 • säsongskort: 1 500 kr
 • månadskort: 350 kr
 • gruppresa (minst 10 deltagare): 40 kr/person
 • skolklass: 500 kr
 • fyrhjuling med eller utan gods: 100 kr
 • varuvagn: 100 kr
 • abonnerad tur, extra tur: 2 000 kr.

Miljö

Linfärjan Vaxholmen är eldriven och ligger därmed i framkant när det gäller att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem med fossilfri drift. Färjan förbrukar ingen diesel eller olja, kräver inga reningsfilter, rör sig helt tyst i vattnet och släpper inte ut några avgaser.

Säkerhet

Inom sjöfarten är säkerhetskraven höga och den eldrivna linfärjan är därför försedd med ett stödsystem som drivs med miljödiesel, i händelse av något problem med eldriften.

Att passera en linfärja

För dig som är båtburen: passera inte en linfärja i rörelse. Färden tar 2 minuter från kaj till kaj och under dessa minutrar ska inga andra båtar passera i sundet. När linfärjan körs spänns vajern i vattenbrynet. Så snart färjan angjort kajen släcks varningsljus, vajern ligger då djupt ner på botten och det är helt riskfritt att köra förbi.

Några goda råd

 • Fritidsbåtar ska passera på östra sidan om Vaxholms kastell.
 • Färjans lina löper strax under vattenytan om en linfärja som kör. Låt därför linfärjan lägga till innan du passerar.
 • Håll noga uppsikt när du närmar dig en gul färja.
 • Linfärjan är försedd med ljus och texten LINFÄRJA tydligt målad på sidorna.
 • Linfärjan kan inte tvärnita eller väja.
 • Lämna alltid företräde till yrkestrafik.
 • Var rädd om dig själv och din båt.
 • Ha en jättehärlig dag på sjön!

Linfärjan 2019-2021

Kommunstyrelsen i Vaxholms stad har beslutat att, efter upphandling, låta en entreprenör sköta driften av linfärjan Vaxholmen de kommande tre åren.
Avtalstiden omfattar tre sommarsäsonger med option på två vintersäsonger.

Kort om Kastelletleden

 • Trafikerar Vaxön-Vaxholmen (Kastellet).
 • Trafik 12 maj - 12 september 2021.
 • Restid cirka två minuter.
 • Turtäthet cirka fyra turer per timme.
 • Dygnstrafikering kl 10.00-21.45 (med några få undantag). Vardagar under maj och september kl 10.00-17.45.
 • Biljettförsäljning via automat på kaj, eller via e-tjänst på vaxholm.se.
 • Kapacitet 130 personer.
 • Trafikeras av linfärja.
 • Fossilfri eldrift via kabel.