Kommunala båtplatser

I Vaxholms stad finns det cirka 160 stycken kommunala båtplatser för fritidsbåtar. Vaxholms stad erbjuder kommunmedlemmar att stå i den kommunala båtplatskön och ledig plats förmedlas av tekniska enheten.

Kommunala småbåtshamnar för privatpersoner

  • Ekuddshamnen, Västra Ekuddsgatan - Ekuddsparken
  • Lilla Skutviken, Roddaregatan
  • Norrbergshamnen, Badhusgatan - Norrbergsplan
  • Norrhamnen, Fiskaregatan - Norrhamnsplan
  • Vegabryggan, Vegabacken

Kommunal småbåtshamn för företagare

  • Sågen företagsplatser, Estlandsvägen - Kajområdet Sågen
Karta över kommunala småbåtshamnar

Karta över kommunala småbåtshamnar

Ansökan för kommunal båtplats

För att kunna ställa sig i den kommunala båtplatskön ska du:

  • som fysisk person vara kommunmedlem, det vill säga vara folkbokförd eller äga fast egendom i Vaxholms stad.
  • som juridisk person ha din verksamhet förlagd inom Vaxholms stad.

Fysisk person kan endast ansöka om en båtplats, medan juridisk person har möjlighet att ansöka om en eller flera båtplatser för sin verksamhet.

Ansökan görs via Vaxholms stads e-tjänst Ansökan om kommunal båtplats Länk till annan webbplats..

Avgift för att stå i den kommunala båtplatskön

Vaxholms stad tar ut en avgift för att stå i kö till de kommunala båtplatserna. Varje år indexregleras avgiften med 2% enligt beslut i kommunfullmäktige.

Avgift för år 2022:

  • Nyregistreringsavgift 625 kronor
  • Årlig avgift 375 kronor

Indelning av båtplatser i respektive småbåtshamn

Riktlinjer för kommunal båtplats

Läs mer om de riktlinjer som är antagna i nämnden för teknik, fritid och kultur ärendenummer TFK 2019/10.533, rev. 2020-04-23 Pdf, 188.9 kB..

PDF för riktlinjerna är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats..

Avgift för kommunal båtplats

För att ta del av de gällande avgifterna för kommunal båtplats läs Vaxholms stads taxor och avgifter antagna av kommunfullmäktige under avsnitt
4.3 Hamnverksamhet.

Vaxholms stads avgifter och taxor

Kontaktinformation

All typ av felanmälan går via Vaxholms stad för hantering och bedömning.

Har du en synpunkt eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta tekniska enheten genom att använda Vaxholms stads e-tjänst Skriv till oss Länk till annan webbplats..