Berätta om dina resvanor

Vaxholms stad bjuder in dig som invånare i Vaxholm att svara på vår undersökning om resvanor och kollektivtrafiken.

Syftet med undersökningen är att kartlägga hur resandet ser ut en vanlig dag och att ta reda på vad kommunens invånare tycker om kollektivtrafiken till, från och inom Vaxholm. Vi hoppas att du vill bidra med dina viktiga erfarenheter och synpunkter.

Här kan du besvara enkäten digitalt Länk till annan webbplats.

Ett annat alternativ är att hämta och lämna in en pappersenkät på Vaxholms stadsbibliotek. Senaste svarsdatum är 18 maj 2023.

Tack på förhand för din medverkan!

Kontaktinformation

Har du frågor om undersökningen är du välkommen att
kontakta oss på planenheten.
E-post: plan@vaxholm.se