Papperskorgar och skräp

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vår miljö hålls ren. Du kan hjälpa till att skapa en så skräpfri och ren miljö som möjligt för oss alla som bor och vistas i Vaxholm.

Det finns flera papperskorgar runt om i kommunen som töms varje vecka.

Under perioden maj till och med augusti sker tömning av papperskorgarna varje dag och under övrig tid på året sker tömning minst två gånger per vecka.

Från och med 2011 kan du få böter om du skräpar ner.

Släng ditt skräp i papperskorgen. Om du ställer skräpet utanför kan fåglar lätt få tag på det och skräpa ner.

Anmälan via Vaxholms stads e-tjänst

Om du ser en trasig eller full papperskorg, eller om du saknar någon i ditt område, kontakta gärna tekniska enheten via Vaxholms stads e-tjänst Skriv till osslänk till annan webbplats.