Lekplatser

Vaxholms stad har ett flertal kommunala allmänna lekplatser utspridda på Vaxön, Resarö, Rindö och Bogesund.

Kommunala allmäna lekplater

Lekplatser på Vaxön

 • Lägret, Hamngatan/Lägergatan
 • Kulladal, Kulladalsvägen
 • Ullbergska parken, Soldatgatan 8
 • Vinterparken, Vintervägen
 • Petersbergs lekplats, Karl Martins väg
 • Eriksö, Eriksö campingområde

Lekplatser på Resarö

 • Bygårdsgärdet
 • Överby badet

Lekplatser på Rindö

 • Vegabacken, Stefan Löfvings väg
 • Rindö park, Västra Kasernvägen

Lekplats på Bogesund

 • Tenöbadet

Säkerhet

Säkerhetsbesiktningar utförs en gång per år efter gällande EU-standard på samtliga kommunala allmänna lekplatser, skolor och förskolor.

Drift och underhåll

Kommunens driftentreprenörer utför kontinuerlig tillsyn för att upptäcka brister i tid och utför underhållsarbete på lekplatserna i förebyggande syfte.

Barnens trygghet

En lekplats är ett område som är avsatt för barn att leka på. Det ska vara en säker plats där grundregeln är att barn ska skyddas från de risker som de själva inte kan förutse. På Konsumentverket kan du läsa mer om vilka regler som gäller för att en lekplats ska klassas som säker. Lekplatser, Konsumentverketlänk till annan webbplats

Synpunkter, brister och felanmälan

Har du någon synkpunkt eller vill göra en felanmälan på någon av kommunens lekplatser är du välkommen att kontakta tekniska enheten via Vaxholms stads e-tjänst Skriv till osslänk till annan webbplats.