Belysning

Stadens tekniska enhet ansvarar för belysningsnätet på gator, torg och andra offentliga platser.

Felanmälan

Har du sett gatubelysning som inte fungerar inom det belysningsnät som kommunen ansvarar för?

Du får gärna felanmäla en trasig, släckt eller blinkande beslysningsstolpe till tekniska enheten genom att använda e-tjänsten Skriv till oss, e-tjänst Länk till annan webbplats.. Välj Trafik och infrastruktur och Belysning så kommer felanmälan rätt.

Vi uppskattar allmänhetens hjälp och synpunkt året runt eftersom det är många lampor i vår stad på många olika vägar och öar att ha koll på.

Felanmälda lampor byts normalt ut var 14:e dag av stadens entreprenör. Dröjer det längre tid kan det bero på att felets omfattning är av större karaktär och att extra insatser krävs.

Under våren och hösten utförs det rondering av stadens belysning. Det innebär att en genomgång av anläggningen görs samt att man letar efter trasiga lampor, stolpar och armaturer. Under tiden denna rondering utförs kan belysningen vara påslagen dagtid.

Belysningsnätet

Generellt kan man säga att det är väghållaren för den aktuella sträckan som ansvarar för vägbelysningen. I allmänhet är det Vaxholms stad som är väghållare i de centrala delarna på Vaxön och och Trafikverket är väghållare av övriga gator och vägar om det inte är enskilda väghållare.

Väghållaren bestämmer om det skall vara belysning på vägen. Om det beslutas att vägen ska vara belyst är det väghållarens skyldighet att anlägga och driva belysningen.

Gatubelysningen på Vaxön styrs centralt och går på sensorer där dagsljuset bestämmer när belysningen är påslagen. Denna metod är den mest miljövänliga eftersom gatubelysningen endast är tänd när det är mörkt ute.

Kvicksilverarmaturer byts ut

Från och med år 2015 är det förbjudet att sälja kvicksilverlampor inom EU. Kvicksilverlampor har under många år varit den vanligaste ljuskällan i offentlig utomhusmiljö och det förekommer fortfarande kvicksilver i all offentlig belysning. Halten är särskilt hög i den lampsort som kallas kvicksilverlampa och därför arbetas det numera med att byta ut dessa till en modernare lampsort som kallas för LED-lampa.

Utbyte av vägbelysningsarmaturer ska göras med tillstånd och av väghållaren godkänd Trafikanordningsplan. Bytet av armaturer från kvicksilver till LED innebär en minskning av energiförbrukningen och minskade utsläpp av koldioxid.