Namnsättning av gator

Namnsättning av gator, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser beslutas av stadsbyggnadsnämnden.

I Vaxholms stad finns en namnberedning som arbetar med att ta fram namnförslag. Som stöd finns en policy för namnsättning i Vaxholms stad. Förslagen läggs sedan fram till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för adresser och lägenhetsregister i kommunen. Läs mer på sidan Adresser

Mer information

Policy för namnsätting i Vaxholms stad (pdf) Pdf, 210.8 kB.

PDF dokumentet är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelse Länk till annan webbplats..