Namnsättning av gator

Namnsättning av gator, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser beslutas av stadsbyggnadsnämnden.

I Vaxholms stad finns en namnberedning som arbetar med att ta fram namnförslag. Som stöd finns en policy för namnsättning i Vaxholms stad. Förslagen läggs sedan fram till stadsbyggnadsnämnden för beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för adresser och lägenhetsregister i kommunen. Läs mer på sidan Adresser