Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer. Här får du information om vad som gäller för tomgångskörning i Vaxholm.

Utsläppen blir större på vintern eftersom avgasreningen fungerar sämre när motorerna är kalla. För att minska störning från biltrafik så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, läs mer i Vaxholms hälsoskyddsföreskrifter.

Förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas igång i högst en minut.

Detta gäller inte om:

  • trafikförhållandet föranletts av att fordonet har stannat i en trafikkö
  • motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anläggning än uppvärmning eller nedkylning.