Tomgångskörning

Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälsobesvär för många personer.

Utsläppen blir större på vintern eftersom avgasreningen fungerar sämre när motorerna är kalla. För att minska störning från biltrafik så finns det regler om tomgångskörning i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, läs mer i Vaxholms hälsoskyddsföreskrifter.

Förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas igång i högst en minut.

Detta gäller inte om:

    • trafikförhållandet föranletts av att fordonet har stannat i en trafikkö
    • motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anläggning än uppvärmning eller nedkylning.