Boendeparkeringstillstånd

Du som är kommunmedlem i Vaxholms stad, folkbokförd eller äger en fastighet i Vaxholm, har möjlighet att ansöka om boendeparkeringstillstånd.

Ansökan om boendeparkeringstillstånd sker via Vaxholms stads e-tjänst.

Normal handläggningstid för utfärdande av tillstånd är cirka tre veckor.

Tillståndet ger möjlighet att parkera upp till 72 timmar.

Det är tillåtet att parkera med boendeparkeringstillstånd på kommunens allmänna parkeringsplatser där 4 timmars parkering eller längre tidsangivelse är gällande, alternativt reserverade platser för boendeparkering.

Avgift enligt kommunfullmäktige fastställd taxa

Boendeparkeringstillstånd 1

För boende på centrala Vaxön och på öar utan fast förbindelse.

Tillståndet kan sökas av folkbokförda eller de som äger en fastighet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan samt öar utan fast förbindelse.

Tillståndet ger möjlighet att parkera utan ytterligare avgift upp till 72 timmar på 4 timmarsparkeringar eller där längre tidsangivelse är gällande.

Maximalt ett rabatterat tillstånd kan sökas per hushåll.
Önskas fler tillstånd för dig som är boende på centrala delen av Vaxön eller på öar utan fast förbindelse går det även att ansöka om boendeparkeringstillstånd 2.

Boendeparkeringstillstånd 1 (priser inklusive moms)

  • Helår: 1400 kr
  • 1 maj - 31 augusti: 300 kr per månad
  • 1 september - 30 april: 100 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.
Ej uthämtat tillstånd debiteras med en administrationsavgift av 400kr plus eventuell postförskottskostnad.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift av 400kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.

Boendeparkeringstillstånd 2

Tillståndet kan sökas av alla som är folkbokförda eller de som äger en fastighet i Vaxholms stad.

Boendeparkeringstillstånd 2 (priser inklusive moms)

  • Helår: 2300 kr
  • 1 maj - 31 augusti: 400 kr per månad
  • 1 september - 30 april: 200 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.

Ej uthämtat tillstånd debiteras med en administrationsavgift av 400kr plus eventuell postförskottskostnad.

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift av 400kr, återstående tid på förlorat tillstånd tillgodoräknas.