Projekt E18/Arninge station

Trafikverket bygger för hållbara resor vid Arninge handelsområde i samarbete med SL och Täby kommun.

Arninge bytespunkt kommer att bli ett nytt nav för kollektivtrafiken i nordostkommunerna.

Här kommer du som resenär att kunna ta tåget på Roslagsbanan eller kliva på stomlinjebussar mot Stockholm, Norrtälje, Vaxholm, Danderyds sjukhus med flera. För att det ska bli möjligt byggs en helt ny station för Roslagsbanan. Det byggs även ett antal busshållplatser längs E18.

Under hösten 2019 börjar Arninge station vid E18 att byggas.

Mer information

Läs mer om utvecklingen och hur trafiken kommer att påverkas under byggtiden på Trafikverkets webbplats.

E18, Arninge station, Trafikverket Länk till annan webbplats.