Trafikregler och trafiksäkerhet

Vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö i Vaxholm genom att hålla hastigheten och följa de lokala trafikföreskrifterna. Detta är av extra stor vikt vid skolor och förskolor.

I Trafikförordningen finns alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken. Reglerna gäller i hela landet. Det finns också regler som bara gäller i Vaxholms stad. De kallas lokala trafikföreskrifter (LtF).

En säker trafik är ett gemensamt ansvar

Bilförare har ett mycket stort ansvar i den lokala trafikmiljön och de som äger en fastighet som angränsar mot en väg, trottoar, gång- och cykelbana ska se till att ansa buskar och träd så att de inte utgör ett hinder för passage.

Läs mer om hur du tar hand om buskar och träd i tekniska enhetens broschyr Siktröjning (pdf) Pdf, 766 kB..