• Ta en tur till Vaxholm på fredag kväll
  Ta en tur till Vaxholm på fredag kväll
  Fotograf:
 • Norrhamnen
  Norrhamnen i Vaxholm
  Fotograf: Jesper Wahlström
 • Skärgårdsmarknad Vaxholm 19 augusti
  Skärgårdsmarknad Vaxholm 18 augusti
  Fotograf: Jesper Wahlström
 • Skärgårdsbåtens dag
  Skärgårdsbåtens dag 13 juni
  Fotograf: Jesper Wahlström
 • Fira Nationaldagen, 6 juni, i Vaxholm!
  Fira Nationaldagen, 6 juni
  Fotograf:

Gustava Carolina och Hvilan


Namnteckning

Denna plats kallades under slutet av 1800-talet för Hvilan – Här bodde fru Gustava Carolina Wahlberg f. Österman de sista åren i hennes liv.

Gustava Carolina Österman föddes den 18 januari 1835 i Myttinge där hennes far kyrkvärden Johan Erik Österman (1797-1869) och mor Carolina Jansdotter (1802-1894) var arrendatorer. 1849 köpte Österman en del av Rindö och familjen flyttade in i norra delen av Stenhuset i Rindöby.

Gustava Carolina Österman föddes den 18 januari 1835 i Myttinge där hennes far kyrkvärden Johan Erik Österman (1797-1869) och mor Carolina Jansdotter (1802-1894) var arrendatorer. 1849 köpte Österman en del av Rindö och familjen flyttade in i norra delen av Stenhuset i Rindöby.

Gustava Carolina gifte sig första gången som 17-åring 1852 med den 23-årige bondsonen Johan August Wahlberg (1829-1867) från granngården i byn. Paret övertog något år senare en del av Wahlbergs fars marker på ön men flyttade 1866 till Skå där de blev arrendatorer. Johan August avled dock året därpå i lunginflammation och Gustava Carolina flyttade tillsammans med sina sex faderlösa barn tillbaka till Rindö och levde som änka i tre år. 1870 gifte hon om sig med den sju år yngre drängen Sven Petter Carlsson (1842-1918). Makarna Carlsson ärvde en del av marken efter Gustava Carolinas far och hon födde ytterligare fem barn i sitt andra äktenskap.

1891 upplöstes äktenskapet med Sven Petter genom skilsmässa. Säkerligen en mycket sällsynt företeelse vid denna tid. I början av 1890-talet delades familjens jordbruksmark upp. Gustava Carolinas barn i äktenskapet med Johan August Wahlberg fick den ursprungliga gården i Rindöby, exmaken Sven Petter fick mark på södra delen av ön mot Ramsösundet och ålades att flytta ut från byn. Han bosatte i det område som nu kallas Pettersberg. Gustava Carolina själv fick skogsmark vid Mjöldammen och hela Grisselmarsudden. I Hvilan bodde hon i ett trähus i två våningar med glasveranda med utsikt ut mot Solöfjärden. Passbåten som trafikerade Rindö lade till vid hennes brygga Klippudden strax sydost om hennes hus.

Gustava Carolina avled den 25 augusti 1895 här på Hvilan, ett stenkast från sin födelseplats i Myttinge, hon begravdes på Nya kyrkogården i Vaxholm tillsammans med sin mor Carolina Jansdotter som dött ett drygt år tidigare. Hvilan och nästan all mark kring Grisselmarsviken exproprierades vid sekelskiftet 1900 av Kronan då det nya regementet I26 Vaxholms Grenadjärregemente förlades här.

Adb 3/32 tillhörigt Fru Carolina Carlsson, skall med kvarboenderätt för sina byggnader å ”Hvilan” (Grisselmarsudden) men med skyldighet att utflytta sina byggnader mm från Västergårdstomten bekomma följande två skiften:

1:a skiftet bestående av östra delen av Skogen på husskiftet, Grisselmarsgärdet och Grisselmaren samt ”Hvilan”.


Senaste publicerad av: Mikaela Lodén

Datum: 2016-06-01