Förskolor och skolor

Du som är pedagog i förskola och skola är alltid välkommen att besöka biblioteket med dina grupper. På den här sidan hittar du information som vänder sig till dig som arbetar i förskola, familjedaghem och grundskola.

Vill du komma med din förskolegrupp eller klass till biblioteket? Biblioteket bjuder varje år in alla barn i förskoleklasserna, årskurs 2 och årskurs 5. Övriga klasser och grupper är välkomna att boka in en tid för besök innan biblioteket har öppnat. Hör av er till biblioteket så bokar vi in en tid.

Lättöppet

Om en ni som förskoleklass vill komma till biblioteket innan vi öppnar för allmänheten, klockan 9-10 på tisdagar till fredagar, går det bra. Då kan ni få en lugn stund för att låna böcker på biblioteket när ingen annan är där. För att få tillgång till lättöppet behöver någon på förskolan höra av sig till oss några dagar i förväg på telefon eller mail och berätta vilken dag ni vill komma på.

Bok- och biblioteksombud

Alla förskolor som är intresserade är välkomna att utse en person till bok- och biblioteksombud. Biblioteket ordnar träffar och skickar ut brev med information för förskolornas ombud ett par gånger per termin. Detta är ett sätt för biblioteket och förskolan att utveckla sitt samarbete och utbyta tips och information med varandra.​

Bokpåsar

Förskolor kan låna bokpåsar från biblioteket. Bokpåsarna innehåller 6-8 böcker på ett visst tema som valts ut av barnbibliotekarien. Bokpåsarna har tre månaders lånetid och är tänkta att underlätta både urval och lån för förskolorna. Biblioteket kan leverera bokpåsarna till förskolan om så önskas. Då kör vi ut några påsar i början, mittet och slutet av varje termin. Det går också att hämta bokpåsar på biblioteket. Hör av er till biblioteket så fixar vi!

Bokskola

Bibliotekets Bokskola vänder sig till förskolegruppernas 4- och 5-åringar. I Bokskolan får man lära sig vad böcker tycker allra bäst om, men också vad de är rädda för och vad som händer om de går sönder. På ett lekfullt sätt tittar, lyssnar och sjunger vi tillsammans med barnen vad böcker och bibliotek är. Vi avslutar med en saga. Inbjudningar går ut i början av terminen och anmälan krävs.

​Klassbesök

​Alla förskoleklasser bjuds in till biblioteket då eleverna får sitt första bibliotekskort. Samtliga klasser i årskurs 2 och 5 bjuds under läsåret in till biblioteket för klassbesök med biblioteksvisning och bokprat.

Andra klasser är förstås också välkomna till biblioteket.

Det går alltid bra att komma på besök under bibliotekets öppettid och låna böcker, men meddela oss i förväg, så att ni inte krockar med andra klasser.

Inför besöket

  • Påminn eleverna att ta med sina bibliotekskort.
  • Elever som tappat bort sitt bibliotekskort kan ta med 10 kronor, så ordnar vi ett nytt kort.
  • För elever som exempelvis är nyinflyttade och inte har haft bibliotekskort i Vaxholm tidigare finns en ansökningsblankett att lämna in ifylld av målsman för att få bibliotekskort. Blanketten kan hämtas på biblioteket eller skrivas ut direkt från vår webbplats.

Skaffa lånekort, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Bibliotekskort

Alla barn i förskoleklass i Vaxholm får sitt första bibliotekskort när de kommer på det första biblioteksbesöket med klassen. Det är gratis och att låna böcker kostar ingenting heller. Barnets vårdnadshavare måste godkänna genom att fylla i en blankett innan besöket. Blanketten kan hämtas på biblioteket eller skrivas ut direkt från vår hemsida.

Lärarkort

  • Förskolor har ett bibliotekskort per avdelning. För pedagoger inom skolan är kortet personligt.
  • Kortet får endast användas för lån av media som ska nyttjas i undervisningen. För talböcker gäller särskilda rutiner.
  • Inga förseningsavgifter utgår.
  • Förskolan/skolan förbinder sig att ersätta försvunnet eller förstört material.
  • Innehavaren av kortet ansvarar för att lämna in det lånade materialet.
  • Då tjänsten vid skolan avslutas ska bibliotekskortet återlämnas till biblioteket.