Läsa på olika sätt

Hos oss hittar du media och material för barn och unga som har någon typ av funktionsvariation. Det kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, hörselskada, rörelsehinder eller synnedsättning.

På barnavdelningen finns:

  • Böcker med tecken
  • Filmer med tecken
  • Böcker för språkträning
  • Punktskrift
  • Legimus.

Böcker och filmer med tecken och teckenspråk

Biblioteket har ett litet urval av böcker med tecken (bland annat TAKK).
Vi har även några filmer på DVD med sagor och berättelser med tecken.

Punktskrift

För dig som läser med fingrarna finns punktskriftsböcker. De kan lånas direkt från oss på Vaxholms stadsbibliotek eller från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) Länk till annan webbplats..

Legimus

Legimus är en tjänst från myndigheten för tillgängliga medier. Den gör det möjligt att ladda ner talböcker till din dator, mobiltelefon eller surfplatta. Detta kan du göra via Legimus.se eller i Legimus-appen (tillgänglig för iOS och Android).

Legimus Länk till annan webbplats.

Kontakta oss på biblioteket så hjälper vi dig att skaffa inloggningsuppgifter.