Bibliotekskort och låneregler

Att låna böcker och tidskrifter kostar ingenting. För att låna behöver du ett bibliotekskort. Du kan registrera dig som låntagare online och sedan komma till oss på biblioteket för att hämta ut ditt kort.

Lånekort och låneregler

Att skaffa bibliotekskort och låna böcker är gratis. För att låna behöver du registrera dig som låntagare Länk till annan webbplats..

För att aktivera och få ditt bibliotekskort tar du med legitimation och kommer till oss på biblioteket. Lån av e-böcker och e-ljudböcker samt streaming av film fungerar när bibliotekskortet är aktiverat.

Barn och unga under 18 år ska lämna in en ansökningsblankett ifylld och underskriven av vårdnadshavare. Hämta blankett på biblioteket eller skriv ut den själv: Ansökan om bibliotekskort för barn och unga under 18 år.

Låna i webbkatalogen med PIN-kod

Med en PIN-kod till kortet kan du låna böcker själv i vår utlåningsstation. Men en PIN-kod kan du också logga in och kolla dina lån, göra omlån och reservera böcker i bibliotekets webbkatalog Länk till annan webbplats..

Du väljer PIN-kod när du skriver in dig hos oss på biblioteket. Saknar du en PIN-kod kan du ordna det vid nästa besök.

Övertidsvarning

Du kan få en påminnelse via e-post två-tre dagar innan lånetiden går ut. Aktivera tjänsten på "Mina sidor" i bibliotekets webbkatalog eller nästa gång du besöker biblioteket. 

Ditt ansvar

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för böcker och annat material som lånas på kortet tills dess att materialet återlämnas och lånet avregistreras. Om du tappar bort ditt bibliotekskort eller om det blir stulet ska du kontakta biblioteket och meddela detta.

Hur lång är lånetiden?

Lånetiden är normalt fyra veckor, 28 dagar.

Några undantag är

 • Nyheter - Korttidslån 14 dagar
 • Reserverade medier 14 dagar
 • Digitala filmer 48 timmar
 • Fjärrlån från andra bibliotek har varierad lånetid

Omlån gör du genom att logga in på Mina sidor, Mina lån. Du kan göra maximalt två omlån. Du kan inte låna om det som är reserverat. Fjärrlån kan lånas om, men måste göras av bibliotekets personal. När biblioteket är öppet kan du återlämna dina lån själv i automaten inne på biblioteket. Det finns också ett bokinkast, Hamngatan 17, bredvid bibliotekets utställningsfönster som är öppet när biblioteket är stängt.

Vad händer om jag är försenad?

Ersättningsavgifter

Vid förkommen eller skadad media är låntagaren ersättningsskyldig enligt gällande avgiftstabell. På vuxenavdelningen gäller det för alla medier utom e-böcker och digitala filmer. Vid ersättning av förkommen eller skadad media betalar vuxen låntagare även eventuella förseningsavgifter.

Förseningsavgifter

 • 10 kronor per medium och påbörjad vecka
 • Vi tar inga avgifter för barn- och ungdomsmedier.

Maxbelopp

 • Ett medium: 50 kronor
 • Flera medier lämnade samtidigt: 150 kronor

Vad händer om jag inte lämnar tillbaka material?

 • Du får påminnelser om du inte lämnar tillbaka i tid
 • Om materialet, trots påminnelser, inte återlämnas, skickar biblioteket en räkning

Avgifter för skadade, försvunna eller borttappade medier som inte återlämnas:

 • Barnmedier: 150 kronor
 • Vuxenmedier: 250 kronor
 • För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffningspris.

Då media har ersatts genom betalning har låntagaren inte rätt att erhålla återbetalning om mediet senare återlämnas. Låntagaren får dock behålla mediet. Förkomna eller skadade medier kan inte ersättas med likvärdigt exemplar.

Spärr

Ditt bibliotekskort kan spärras om du har böckerna hemma för länge, om du har skulder till biblioteket eller om du inte följer lånereglerna.

 • Kortet spärras automatiskt för vidare lån om skulden överstiger 150 kronor.
 • När du betalat din skuld går det bra att låna igen.

Fjärrlån

 • Avgiften för fjärrlån är 40 kronor och betalas när du hämtar boken.
 • Om du ångrar dig efter att fjärrlånet är beställt ska avgiften ändå betalas.
 • Omlån av fjärrlån kostar inget, men måste hanteras av bibliotekets personal.

Personuppgifter och upphovsrätt

Vaxholms stadsbibliotek sparar uppgifter om ditt namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi sparar även lånekortsnummer, PIN-kod (krypterat) och bibliotekssystemets låntagar-id.

Vi sparar personuppgifter om dig för att kunna registrera det du lånar och kunna kontakta dig när en reserverad bok finns att hämta eller om du inte lämnat tillbaka dina lån i tid. Personuppgifterna används också när du lånar e-böcker eller digitala filmer. Uppgifterna används inte i något annat syfte.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter biblioteket har sparade i låneregistret. Vi sparar personuppgifterna till dess att du ber oss ta bort dem eller efter att du varit inaktiv låntagare i fyra år.

Materialet på biblioteket är för privat bruk. Det är därför, enligt upphovsrättslagen, inte tillåtet att sprida text, musik, bilder och film. Streamingtjänsten Cineasterna är endast för privat bruk och får inte användas för publika visningar.

Kontaktinformation

Vaxholms stadsbibliotek
Hamngatan 19
Telefonnummer: 08-541 709 45
E-post: biblioteket@vaxholm.se

Bibliotekschef
Eva-Lena Granbacka
Telefonnummer: 08-541 709 46
E-post: eva-lena.granbacka@vaxholm.se