Föreläsning om normer och jämställdhet inom idrotten

Idrotten ska vara en arena där alla känner sig välkomna!

Vaxholms stad och tekniska enheten bjuder in till en föreläsning om normer och jämställdhet inom
idrotten. Föreläsningen vänder sig i första hand till föreningarna och era ledare/tränare men också
till föräldrar och andra vuxna inom föreningsidrotten i Vaxholm.

Föreläsare är Charlotte Ovefelt:
Vem är norm och varför inom idrotten idag och är jämställdhet fortfarande en aktuell fråga 2021?
Jag har i flera år arbetat med jämställdhet och normer inom idrotten både i Sverige och utomlands.
Under kvällen berörs bland annat ämnen såsom beteenden inom idrotten och varför det är så få
kvinnor på ledande positioner inom idrottsrörelsen. Föreläsningen lyfter frågor om jämställdhet och
jämlikhet samt en presentation av materialet Normbollen sport.


www.normbollen.com


Datum och tid: 7 december kl. 19.00 – 21.00
Plats: Kronängsskolans aula
Antal platser: Det finns totalt 320 platser till denna föreläsning och föranmälan krävs
Anmälan: Tryck på länken för att göra en anmälan, flera personer från en förening kan anmälas
samtidigt Föreläsning om normer och jämställdhet inom idrotten (vaxholm.se)

Föreläsning om normer och jämställdhet inom idrotten (vaxholm.se) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktinformation

Datum och tid 2021-12-07 kl.