Vaxholm och fästningen-en marin historia

Marinens verksamheter har starkt påverkat Vaxholms historia under 500 år. Redan år 1522 stred ”Gustav Vasas” flotta mot danskarna i närheten av Vaxholm och betydelsen av den strategiska platsen uppenbarades med stor tydlighet. Fästningen, men även staden som bär samma namn grundlades ett antal år senare med syfte att skydda huvudstaden och flottans örlogsbas. Under de århundraden som följde och ända in till våra dagar kom Vaxholm att utvecklas på gott och ont i symbios med försvaret. Utställningen bygger på nytagna bilder av fotografen Peter Nerström som speglas mot äldre bilder från fästningsmuseet men även privata arkiv.

Kontaktinformation

Datum och tid 2022-08-10 till 2022-08-28 kl.