Ombudsman och visselblåsartjänst

Idrottsombudsmannen ger råd och stöd om du misstänker att någon bryter mot idrottens värdegrund. Via visselblåsartjänsten kan du anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten, till exempel ekonomiska oegentligheter, övergrepp eller trakasserier.

Den som misstänker missförhållanden ska alltid vända sig till sin förening och sitt specialidrottsförbund i första hand. Därför ska visselblåsartjänsten normalt inte användas för ärenden som handlar om avvikelser från värdegrunden. I första hand kan en medlem som misstänker avvikelser från värdegrunden alltid vända sig föreningens styrelse.

Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter och mer information hittar du på Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats..