Boka hall

I Vaxholms stad finns det flera hallar som idrottsföreningar, sällskap eller privatpersoner kan hyra.

Som privatperson, företag eller förening går det att hyra en gymnastiksal på Vaxö skola, Resarö skola eller Rindö sporthall per timme för mindre kalas eller andra sportsammankomster.

Det går även att hyra sporthallen, bollhallen och andra lokaler på Campusområdet per timme, för olika sportsammankomster. Dock inte för kalas eller annan typ av bokning där förtäring sker i hallen.

Bokning

Bokning av kommunens idrottslokaler sköts av tekniska enheten på Vaxholms stad och PDF-blankett ska användas.

PDF för bokning är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelselänk till annan webbplats.

Bokning av enstaka tider

Önskar du hyra en enstaka tid i någon av hallarna, antingen som privatperson eller som förening, används blanketten:

Önskemål om hyra av gymnastiksal för enstaka tillfälle (pdf)PDF.

Blanketten skickas till tekniska enheten på Vaxholms stad.
E-post: tekniska@vaxholm.se

Bokning av terminstider

Ansök om terminstider i idrottshallar höstterminen 2020 och vårterminen 2021 med blanketten:

Ansökan om terminstider i idrottshallar HT2020 och VT2021 (pdf)PDF

Ansökan gäller tider i Sporthallen, Bollhallen, Rindö idrottshall och gymnastiksalar.

Blanketten skickas till tekniska enheten på Vaxholms stad.
E-post: tekniska@vaxholm.se

Taxor och avgifter för 2020

Enstaka tidsbokningar och terminsbokningar följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2020. Vaxholms stads taxor och avgifter 2020.PDF

PDF för taxor och avgifter är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelselänk till annan webbplats.

Taxa 1

Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3

Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme/vecka, per skoltermin.

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv. Momsfritt.

Avgifter gymnastiksalar och sporthallar i Vaxholm

Gymnastiksalar och sporthallar

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Sporthallen, Campus

310 kr

120 kr

4 000 kr

Bollhallen, Campus

310 kr

120 kr

4 000 kr

Vaxö gymnastiksal

190 kr

80 kr

2 700 kr

Resarö gymnastiksal

190 kr

80 kr

2 700 kr

Rindö sporthall

210 kr

100 kr

3 100 kr

Rindö spegelsal

190 kr

80 kr

2 700 kr

Spegelsalen, Campus

220 kr

100 kr

-

Skolgym, Campus

(endast för ungdomsverksamhet)

-

50 kr

-

Yoga-rum, Campus

(endast för ungdomsverksamhet)

-

50 kr

-

Box-rum, Campus

(endast för ungdomsverksamhet)

-

50 kr

 -

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning regleras genom avtal.