Boka hall

I Vaxholms stad finns det flera hallar som idrottsföreningar, sällskap eller privatpersoner kan hyra.

Som privatperson, företag eller förening går det att hyra en gymnastiksal på Vaxö skola, Resarö skola eller Rindö sporthall per timme för mindre kalas eller andra sportsammankomster.

Det går även att hyra sporthallen, bollhallen och andra lokaler på Campusområdet per timme, för olika sportsammankomster. Dock inte för kalas eller annan typ av bokning där förtäring sker i hallen.

Boka hall

Bokning av kommunens idrottslokaler sköts av tekniska enheten på Vaxholms stad och PDF-blankett ska användas.

PDF dokumentet för bokning är inte tillgänglighetsanpassad. Kontakta oss om du behöver hjälp att ta del av innehållet på alternativt vis - Tillgänglighetsredogörelselänk till annan webbplats.

Bokning av enstaka tider

Önskar du hyra en enstaka tid i någon av hallarna, antingen som privatperson eller som förening, används blanketten:

Önskemål om hyra av gymnastiksal för enstaka tillfälle (pdf)PDF.

Blanketten skickas till tekniska enheten på Vaxholms stad.
E-post: tekniska@vaxholm.se

Bokning av terminstider

Ansök om terminstider i idrottshallar höstterminen 2020 och vårterminen 2021 med blanketten:

Ansökan om terminstider i idrottshallar HT2020 och VT2021 (pdf)PDF

Ansök om terminstider i idrottshallar höstterminen 2021 och vårterminen 2022 med blanketten:

Ansökan om terminstider i idrottshallar HT2021 och VT2022 (pdf)PDF

Ansökan gäller tider i Sporthallen, Bollhallen, Rindö idrottshall och gymnastiksalar.

Blanketten skickas till tekniska enheten på Vaxholms stad.
E-post: tekniska@vaxholm.se

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för 2021

Enstaka tidsbokningar och terminsbokningar följer de antagna taxor och avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige för år 2021.

Taxa 1

Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 2

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av godkänd ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Taxa 3

Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme/vecka, per skoltermin.

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv, momsfritt
Gymnastiksalar och sporthallar

Gymnastiksalar och sporthallar

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Sporthallen, Campus

340 kr

120 kr

4 000 kr

Bollhallen, Campus

340 kr

120 kr

4 000kr

Vaxö gymnastiksal

210 kr

80 kr

2 700kr

Resarö gymnastiksal

210 kr

80 kr

2 700 kr

Rindö sporthall

230 kr

100 kr

3 100 kr

Rindö spegelsal

210 kr

80 kr

2 700 kr

Spegelsalen, Campus

240 kr

100 kr

-

Skolgym, Campus
(endast för föreningsliv)

-

50 kr

-

Yoga-rum, Campus
(endast för föreningsliv)

-

50 kr

-

Box-rum, Campus
(endast för föreningsliv)

-

50 kr

-

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning regleras genom avtal.

Mer information

För att läsa mer om de gällande avgifterna för idrottslokaler i Vaxholms stad, läs Vaxholms stads taxor och avgifter antagna av kommunfullmäktige under avsnitt 4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv.

Vaxholms stads avgifter och taxor